Торак фондын мониторинглауның дәүләти мәгълүмат системасы

     Торак фонды мониторингы системасыннан шәхси файдалану өчен идарәче оешмаларда билгеләнгән җаваплы затларга тутырылган теркәлү формасы, шулай ук эшмәкәрлек эшчәнлеге башлану турындагы белдерүнамәне һәм милекчеләрнең җыелышларының беркетмәләрен түбәндәге адрес буенча җибәрергә кирәк: saa.gji@tatar.ru
      https://bars-monjf.tatar.ru/monjf/

      Биналарның милекчеләренең гомуми җыелышларындагы карарларның һәм беркетмәләрнең күчермәләрен тапшыру өчен түбәндәгеләр таләп ителә:
      җыелышны оештырганда, үткәргәндә һәм 2015 елның 30 августыннан соң үткәрелгән җыелыш нәтиҗәләрен рәсмиләштергәндә, законнардагы таләпләр үтәлешен ачыклау факты буенча эшне оптимальләштерү максатларында, күчермәләрне protokol.gji@tatar.ru электрон адресына биналарның милекчеләренең гомуми җыелышындагы карарның яки беркетмәнең түбәндәгеләргә кагылышлы тематикасын (электрон хат темасында) һәм торак йортның адресын зарури күрсәтеп җибәрергә:
- күпфатирлы йортта гомуми милекне капиталь ремонтлау турында карарлар кабул итү;
- күпфатирлы йортта гомуми милекне агымдагы ремонтлау турында карарлар кабул итү;
- күпфатирлы йортта гомуми милекне биләү һәм аннан файдалану турында карарлар кабул итү;
- күпфатирлы йортта торак бинаны карап тоту өчен түләү билгеләү турында карарлар кабул итү;
- күпфатирлы йорт белән идарә итү ысулын сайлау;
- башкасы.

Соңгы яңарту: 2022 елның 7 декабре, 10:06

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International