Торак күзәтчелеге һәм лицензия контроле бүлеге башлыгы

назад
Бүлекнең төп функцияләре:
 

дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, юридик затлар, шәхси эшкуарлар һәм гражданнар тарафыннан зарури таләпләрнең, шул исәптән күпфатирлы йорттагы биналарның милекчеләренең гомуми милеген карап тоту кагыйдәләренең, торак йортларның, күпфатирлы йортларның энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм файдаланыла торган энергетика ресурсларын исәпкә алу җайланмалары белән тәэмин ителеш таләпләренә туры килүен бәяләүне гамәлгә ашыру таләпләренең үтәлешенә төбәк дәүләт торак күзәтчелеген гамәлгә ашыру.

Архипов Александр Петр улы
Торак күзәтчелеге һәм лицензия контроле бүлеге башлыгы
Архипов Александр Петр улы
Бүлек башлыгы
Телефон:
(843) 236-94-45
Email:
Заббарова Зульфия Нургалямовна
Телефон:
(843) 236-94-45
Email:
Сметанин Антон Петр улы
Телефон:
(843) 236-94-45
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования