ТМШ, ТТК сайлаганда ТР лицензияләр реестрына үзгәрешләр кертү

ХАТ

Күпфатирлы йортта ТМШ, ТТК оештырылган очракта, ТМШ, ТТК вәкилләре дәүләт торак күзәтчелеге органына Россия Төзелеш министрлыгының 2015 елның 25 декабрендәге 938/пр номерлы боерыгы белән расланган Россия Федерациясе субъектының лицензияләр реестрына үзгәрешләр кертү тәртибе һәм чорларының 2 һәм 3 пункты нигезендә күпфатирлы йорт белән идарә итү буенча эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыра башлау турында белдерү һәм документлар җибәрергә тиеш.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International