Түләүсез юридик ярдәм күрсәтү буенча хисаплар

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе тарафыннан 2019 елның I кварталында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе тарафыннан 2019 елның II кварталында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе тарафыннан 2019 елның III кварталында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе тарафыннан 2019 елның IV кварталында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе тарафыннан 2020 елның I кварталында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе тарафыннан 2020 елның II кварталында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясенең 2020 елның III кварталы өчен Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясенең 2020 елның IV кварталы өчен Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе тарафыннан 2021 елның I кварталында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе тарафыннан 2021 елның II кварталында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе тарафыннан 2021 елның III кварталында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе тарафыннан 2021 елның IV кварталында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе тарафыннан 2022 елның I кварталында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе тарафыннан 2022 елның II кварталында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе тарафыннан 2023 елның I кварталында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында хисап

Соңгы яңарту: 2023 елның 27 марты, 15:26

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International