Торак урыннарын (фатирларны) торак булмаган урынга күчерү тәртибен көйләүче Россия Федерациясе Торак кодексына кертелгән үзгәрешләр үз көченә керде

17 июнь 2019 ел., дүшәмбе

Элеккеге кебек үк, фатирларны торак булмаган фондка күчерү мәсьәләсе күпфатирлы йортларда биналарның милекчеләренең гомуми җыелышында хәл ителә. Ләкин закон чыгаручы гомуми җыелышлар кворумы буенча таләпләрне үзгәрткән. Хәзер кворум күпфатирлы йорттагы подъездлар исәбенә бәйле. Әгәр йортта бер подъезд булса, кворум биналарның милекчеләренең гомуми тавышлары исәбендә 2/3 артык өлеше булганда узган булып санала. Әгәр йортта подъездлар бердән артык булса – биналарның милекчеләренең яртысыннан (50%) артыгы катнашырга, шул исәптән торак урынны торак булмаган урынга күчерү планлаштырылган подъездда яшәүче торак милекчеләренең 2/3 артык өлеше тавыш бирергә тиеш.

Фатирны торак булмаган урынга күчерү турындагы карар кабул ителгән дип саналачак, әгәр аның өчен түбәндәгечә тавыш бирелсә:

- бер подъездлы күпфатирлы йортта – җыелышта катнашучыларның күпчелек тавышы нигезендә;

- подъездлар саны бердән артык булган күпфатирлы йортта – җыелышта катнашучыларның күпчелек тавышы, ләкин аларның күбесе үзгәреш планлаштырыла торган подъезддагы биналарның милекчеләреннән алынган булырга тиеш.

Моннан тыш, фатирны торак булмаган урынга күчерү өчен янәшә биналарның милекчеләренең язмача ризалыгын да тапшырырга кирәк булачак. Янәшә бина дигәндә статусы үзгәртеләчәк бина белән уртак стенасы булган яки турыдан-туры әлеге бина өстендә яки астында урнашкан бина турында сүз бара.

Язмача ризалык ирекле, янәшә бина милекчесенең ихтыярын белү мөмкинлегенә ия формада төзелә.

Әгәр янәшә бинаның милекчесе физик зат булса, ризалык язуында аның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), паспорт мәгълүматлары, үзенә караган бинаның номеры, күрсәтелгән урынга милек хокукын раслаучы документларның реквизитлары күрсәтелә.

Янәшә бинаның хуҗасы юридик зат булса, ризалык язуында аның тулы исеме һәм төп дәүләт теркәвенә алу номеры, милекченеке булган бинаның номеры, әлеге бинага милек хокукын раслый торган документларның реквизитлары күрсәтелә.

Моннан тыш, закон чыгаручы торак булып саналган урыннан торак булмаган урынга күчерелгән бинага торакларга керә торган урыннардан файдаланып үтүне дә тыя.

  Күпфатирлы йортта торак урынны торак булмаган урын итеп үзгәртү тәртибенә куелган таләпләрнең үтәлешен күзәтү торак күзәтчелеге органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования