Россиянең Төзелеш министрлыгы мөлкәтчеләр һәм ресурс белән тәэмин итүче оешмалар арасында "турыдан-туры" шартнамәләрне төзүгә кагылышлы мәсьәләләрдә аңлатмалар бирде

7 июнь 2018 ел., пәнҗешәмбе

2018 елның 03 апрелендә "Россия Федерациясе Торак кодексына үзгәрешләр кертү турында" 59-ФЗ номерлы федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә Россиянең Төзелеш министрлыгы тарафыннан мөлкәтчеләр һәм ресурс белән тәэмин итүче оешмалар арасында "турыдан-туры" шартнамәләрне төзүгә кагылышлы мәсьәләләрдә аңлатмалар бирелде. Әйтик, Россия Төзелеш министрлыгының 04.05.2018 № 20073-АЧ/04 хатында болай диелә:

- ресурс белән тәэмин итүче оешма әҗәт булуга бәйле рәвештә идарәче оешма белән шартнамә төзүдән баш тарткан очракта, "турыдан-туры" шартнамәне төзү өчен күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең ризалыгы таләп ителми;

- күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең ресурс белән тәэмин итүче оешма белән "турыдан-туры" шартнамәләргә күчү турында карар кабул итүе күпфатирлы йорт белән идарә итүгә кагылышлы шартнамәнең закон нигезендә үзгәрүенә китерә;

- идарәче оешма белән ресурс белән тәэмин итү шартнамәсен әҗәт булуга бәйле рәвештә таркаткан очракта, коммуналь хезмәт күрсәтү максатларында кулланыла торган коммуналь ресурска булган әҗәтнең күләме юридик әһәмиятле булып тора, күпфатирлы йортта уртак мөлкәтне куллану һәм карап тоту максатларында кулланыла торган коммуналь ресурсларга әҗәт булуы ресурс белән тәэмин итүче оешманың ресурс белән тәэмин итү шартнамәсен үтәүдән бер яклы тәртиптә баш тартуы өчен нигез була алмый;

- ресурс белән тәэмин итү буенча "турыдан-туры" шартнамәләргә күчкәндә, күпфатирлы йорт белән идарә итүне гамәлгә ашыручы зат бурычларына, шул исәптән, индивидуаль исәпкә алу җайланмалары күрсәткечләре турында мәгълүмат тапшыру да керә;

- "турыдан-туры" шартнамәләргә күчкән очракта күпфатирлы йортта уртак мөлкәтне куллану һәм карап тоту максатларында кулланылган коммуналь ресурслар өчен түләү, элеккечә, күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренә алга таба түләү өчен күпфатирлы йорт белән идарә итүче зат тарафыннан исәпләнәчәк;

- күпфатирлы йорт белән идарә итүне гамәлгә ашыручы зат, "турыдан-туры" шартнамәләргә күчкән очракта, биналарның милекчеләреннән күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфаты бозылуы турында шикаятьләр кабул итүче "бердәм тәрәзә" вазыйфасын үтәргә тиеш;

- "турыдан-туры" шартнамәләргә күчкәннән соң коммуналь хезмәтләргә идарәче оешма тарафыннан түләү чыгарылган очракта, идарәче оешма мөлкәтчеләргә түләү өчен тапшырылган документлардагы сумманың икеләтелгән күләмендә мөлкәтчеләргә штраф түләргә тиеш булачак;

- ресурс белән тәэмин итүче оешмалар белән "турыдан-туры" шартнамәләргә күчкәннән соң күпфатирлы йорт белән идарә итүне гамәлгә ашыручы затның коммуналь ресурсларга түләү чыгаруы мондый зат ягыннан лицензия таләпләрен бозу булып тора;

- ресурс белән тәэмин итүче оешманың коммуналь ресурслар өчен түләү хисаплау тәртибен бозуы РФ субъекты дәүләт торак күзәтчелеге органнарына торак күзәтчелеген гамәлгә ашыру кысаларында йогынты чараларын күрү өчен нигез булып тора.

 

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования